Welkom bij EHBO Venray!

 

EHBO Landweert, later gewijzigd in EHBO Venray, is in 1985 opgericht door de heren Kessels en Schmeetz. De heer Kessels was nauw betrokken bij de bedrijfshulpverlening van Rank Xerox Venray en de heer Schmeetz is huisarts, destijds gevestigd in de wijk Landweert.

 

Doordat EHBO Venray de opleiding en herhalingslessen ehbo overnam van het Rode KruisVenray kon de vereniging uitgroeien tot een vereniging van ca. 180 leden.

 

Naast leden, die namens het bedrijfsleven verplicht zijn het door hen behaalde ehbo-diploma geldig te houden door het volgen van de herhalingslessen, kent onze vereniging een kleine groep (20 tot 25) actieve deelnemers, bereid om de benodigde ehbo te verlenen bij o.a. sportevenementen, concerten en allerlei activiteiten, waar inzet van ehbo'ers noodzakelijk cq. verplicht is.

 

Het doel van de vereniging is, te bevorderen al datgene, dat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp.

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. Het organiseren van cursussen in Eerste Hulp bij Ongelukken en ongevalspreventie,reanimatie en AED.
b. Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde hulpverleners.
c. Een doelgerichte propaganda.
d.
Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op een gebied als dat van de vereniging.